รอบรั้ว น้ำเงิน - เหลือง
>>>อ่านข่าวทั้งหมด<<<
ข่าวจาก สพฐ.

description ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

description ข้อมูลประกาศและใบเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒

description ทุนรัฐบาลไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2562

description ทุนการศึกษารัฐบาลโอมานประจำปีการศึกษา 2561-2562

description ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

description ผลการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับสำนักการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี2561

description ผลคะแนนสอบข้อเขียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562-2563

description ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Programme ประจำปีการศึกษา2561

description การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4

description การประชุม UNESCO-APEID ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการห

description การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4

description รายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561

description ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Fath Project Education Technologies Summit

description รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง สพฐ.กับสำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา ประจำปีการศึกษา 2561

description การประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่3

description การสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEMEO SEPS

description ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18

description โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบ 2561 รุ่นที่ 11

description สพฐ. ขยายโอกาสการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

description การคัดเลือกเเละจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่2

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ