รอบรั้ว น้ำเงิน - เหลือง
Card image cap
กิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดงานวันภาษาไทย "รักษ์ภาษา รักกา...>>อ่านเพิ่มเติม<<

Card image cap
พิธีถวายเทียยนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ร่วมกับ องค์การบริหารส...>>อ่านเพิ่มเติม<<

Card image cap
วันสถาปนาลูกเสือ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาค...>>อ่านเพิ่มเติม<<

ข่าวจาก สพฐ.

description ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

description การประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่3

description การสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEMEO SEPS

description ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18

description โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบ 2561 รุ่นที่ 11

description สพฐ. ขยายโอกาสการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

description การคัดเลือกเเละจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่2

description การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

description รางวัล Nasser bin Hamad International Youth Creativity Award

description โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

description โครงการ BOT Challenge and Experience 2018

description งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 11

description การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2561

description การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

description ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"

description ทุนรัฐบาลอินเดีย

description โครงการ “BOT Challenge & Experience 2018” ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.

description โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561

description การรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

description เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์ " Whiisper of Ovary " มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายประวัติ ผันผาย

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ