รอบรั้ว น้ำเงิน - เหลือง
>>>อ่านข่าวทั้งหมด<<<
ข่าวจาก สพฐ.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวดีลดา เขียวพรม

ครูวิทยฐานะชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน