พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
Card image cap

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 นางวดีลดา เขียวพรม ตำแหน่งครู...>>อ่านเพิ่มเติม<<

ยกเลิกการสอบ ม 1
Card image cap

ประกาศด่วน...>>อ่านเพิ่มเติม<<

เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล
Card image cap

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เตรียมความพร้อมกา...>>อ่านเพิ่มเติม<<


เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
Card image cap

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ร่วมกับศูน...>>อ่านเพิ่มเติม<<

มอบทุนการศึกษา
Card image cap

วันที่ 18 ก.พ. 2563 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี S...>>อ่านเพิ่มเติม<<

เปิดบ้านวิชาการ 2562
Card image cap

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรม...>>อ่านเพิ่มเติม<<