ค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2559
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมแก่ลูกเสือ ->>อ่านเพิ่มเติม<<

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน>>อ่านเพิ่มเติม<<

อบรมการจัดการเรียนร่วม
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดการอบรมการเรียนร่วม เพื่อเพิ่ม>>อ่านเพิ่มเติม<<


ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีกา>>อ่านเพิ่มเติม<<

โครงการศาสนทายาท
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ร่วมกับสถานปฏิบัติธรรมปลีกวิเวก ได้จ>>อ่านเพิ่มเติม<<

เปิดบ้านวิชาการ 2559
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อนำเสน>>อ่านเพิ่มเติม<<