รณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน
Card image cap

นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข้าร่ว>>อ่านเพิ่มเติม<<

ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่66
Card image cap

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรางวัลศิลปะหัตถกรรม>>อ่านเพิ่มเติม<<

รับเกียรติบัตรจาก รพ.เวียงแหง
Card image cap

รับมอบเกียรติบัตร อย. น้อย จากโรงพยาบาลเวียงแหง โดยมีตัวแทน>>อ่านเพิ่มเติม<<