วันปิยมหาราช ปี 2561
Card image cap

วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจ...>>อ่านเพิ่มเติม<<

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
Card image cap

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอเวียงแหงได้จัดพิธีวันคล้...>>อ่านเพิ่มเติม<<

การประเมิน 15 จุดเน้น รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับการประเมิน 15 จุดเน้น จาก สำนักงา...>>อ่านเพิ่มเติม<<


วันแม่แห่งชาติ 2561
Card image cap

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี...>>อ่านเพิ่มเติม<<

กิจกรรมวันภาษาไทย
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดงานวันภาษาไทย ...>>อ่านเพิ่มเติม<<

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม วันที...>>อ่านเพิ่มเติม<<