ค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2559
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมแก่ลูกเสือ -...>>อ่านเพิ่มเติม<<

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน...>>อ่านเพิ่มเติม<<

อบรมการจัดการเรียนร่วม
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดการอบรมการเรียนร่วม เพื่อเพิ่ม...>>อ่านเพิ่มเติม<<


ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีกา...>>อ่านเพิ่มเติม<<

โครงการศาสนทายาท
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ร่วมกับสถานปฏิบัติธรรมปลีกวิเวก ได้จ...>>อ่านเพิ่มเติม<<

เปิดบ้านวิชาการ 2559
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อนำเสน...>>อ่านเพิ่มเติม<<