พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่ชาติ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยมีนายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

อัพเดทเมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2561

ดูข่าวอื่นๆ