วันแม่แห่งชาติ 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี หลังจากเสร็จสิ้นพิธี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะรอบโรงเรียนเรียน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

อัพเดทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ดูข่าวอื่นๆ