การประเมิน 15 จุดเน้น รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับการประเมิน 15 จุดเน้น จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมีนายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานในการประเมิน รายงานและสรุปผลการประเมินโดย นางวดีลดา เขียวพรม ครูวิทยฐานะชำนาญาการ ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อัพเดทเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ดูข่าวอื่นๆ