วันปิยมหาราช ปี 2561

วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทางอำเภอเวียงแหงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความสักการะ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข้าร่วมพิธี

อัพเดทเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561

ดูข่าวอื่นๆ