พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอเวียงแหงได้จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 โดยมี การทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนาของศาสนา

อัพเดทเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561

ดูข่าวอื่นๆ