งานกฐินสามัคคี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้นำคณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญเปิดโรงทาน งานกฐินสามัคคี โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน อำเภอเวียงแหง ร่วมกับ ชมรมรักเพลงสุทราภรณ์ ทอดกฐิน จำนวน 3 วัด (วัดม่วงเครือ,วัดหนองกอก และวัดหัวนา) จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562

ดูข่าวอื่นๆ