กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเอื้องดอย เพื่อแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ แจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการ การวัดผลประเมินผล ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน และร่วมปรึกษาหารือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ โดยมีนายชินโชติ ปานันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

อัพเดทเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

ดูข่าวอื่นๆ