การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวเกษราภรณ์ สิงคมณี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 เข้าติดตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยมีนางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และคณะครู รายงานผลการดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน และให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียง

อัพเดทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ดูข่าวอื่นๆ