เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่5 จัดกิจกรรม “เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563” ณ หอประชุมเอื้องดอย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย โดยมีนางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และมีคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และลูกเสืออาสา กกต.ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อัพเดทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูข่าวอื่นๆ