มอบทุนการศึกษา

วันที่ 18 ก.พ. 2563 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี SWAN Foundation มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 4 ทุน ณ หอประชุมเอื้องคำ โดยมีนายเกรียงไกร ปู่ยี่ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และนางสาวกีรฏิยา กันทะนัน หัวหน้างานทุนให้การต้อนรับ

อัพเดทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดูข่าวอื่นๆ