เปิดบ้านวิชาการ 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรม“เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สู่การมีสัมมาชีพ (Open House)” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆของแต่ละกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม.34 เป็นประธานในการเปิดงาน

อัพเดทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ดูข่าวอื่นๆ