กิจกรรมภายในโรงเรียน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม"สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565" โดย นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าร่วมการแข่งขันตามความสนใจ


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

 

  • ติดต่อ