กิจกรรมภายในโรงเรียน

เบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอ "Active Learning 2022"

กิจกรรมภายในโรงเรียน

บรรยากาศการถ่ายทำวิดีโอ Active Learning 2022 ในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

 

ภาพโดย : ปรมินทร์ ทัศนีย์ทอง (เพจ ภาพจำว.ค.)

  • ติดต่อ