กิจกรรมภายในโรงเรียน

พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องเรียนอาชีพ ทวิศึกษา ปีการศึกษา 2565
พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่างนั้น มักจะนิยมประกอบพิธีในวันพฤหัสบดี ข้างขึ้น เดือน ๙ ของทุกปี เพื่อให้บรรดาช่างทั้งหลาย
ได้รำลึกถึงบุญคุณที่ทำให้ตนสามารถประกอบอาชีพงานช่างได้เป็นอย่างดีตลอดมา และเป็นการขอพรให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในปีต่อ ๆ ไป

ภาพโดย : ปรมินทร์ ทัศนีย์ทอง (เพจ ภาพจำว.ค.)

  • ติดต่อ