กิจกรรมภายในโรงเรียน

การประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

การประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ภาพโดย : ปรมินทร์ ทัศนีย์ทอง (เพจ ภาพจำว.ค.)

  • ติดต่อ