กิจกรรมภายในโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และฝากตัวเป็นศิษย์โดยมีนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในพิธี


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ