กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมปล่อยโคม งานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมปล่อยโคม ในงานประเพณียี่เป็ง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละร่วมกันทำโคม และนำมาแขังขันในงานประเพณียี่เป็ง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

 

ภาพโดย พัชราภา, ปรมินทร์ (ภาพจำว.ค.)

  • ติดต่อ