กิจกรรมภายในโรงเรียน

การซ้อมขบวนพาเหรดงานกีฬาสี ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศการซ้อมขบวนพาเหรดงานกีฬาสี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2565

www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ