กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมการเดินทางไกล และการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมการเดินทางไกล และการอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งมีฐานผจญภัยต่างๆมากมายให้นักเรียนได้ปฏิบัติ การทำเงื่อนเชือก ฐานบุกเบิก และทดสอบวิชาพิเศษ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ