กิจกรรมภายในโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเข้าค่ายอบรมนักดนตรีวงโยทวาทิต ปีการศึกษา 2565

 

ภาพโดย : ปรมินทร์ ทัศนีย์ทอง (เพจ ภาพจำว.ค.)

  • ติดต่อ