กิจกรรมภายในโรงเรียน

Food Festival 2566 WKSC. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมภายในโรงเรียน

Food Festival 2566 WKSC. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดนิทรรศการ การประกอบอาหารชนเผ่า ในรายวิชา STAR STEMs โดยมีนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนจัดนิทรรศการด้วยความสนุก ณ อาคารเอื้องผาเวียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ภาพโดย: ปริมินทร์ ทัศนีย์ทอง (เพจภาพจำ ว.ค.)
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 

  • ติดต่อ