กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันเกียรติยศ ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำโดย นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กระดังงาช่อที่ 38) และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กระดังงาช่อที่ 29) ประจำปีการศึกษา 2565 “รุ่นวชิรญาณ์เมธาสิทธิ์” ซึ่งมีการมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ