กิจกรรมภายในโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนวงโยทวาทิต โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

กิจกรรมภายในโรงเรียน

รับสมัครผู่ที่สนใจที่จะมาเป็นครอบครัว Wk.band สามารถมาขอสมัครที่ คุณครู ธรรมรักษ์ สร้อยทอง(ครูฟอร์ส)
ระยะเวลาถึงวันที่ 19 พฤษภาคม  2566

  • ติดต่อ