กิจกรรมภายในโรงเรียน

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันนี้ (พฤ. ที่ 18 พ.ค. 2566)
จะมีการเลือก "กิจกรรมชุมนุม"
การเลือกกิจกรรมชุมนุม จะเริ่มในคาบที่ 8 โดยให้นักเรียนอยู่ในห้องประจำของตัวเอง อยู่ในความเรียบร้อยจนกว่าจะเสร็จการเลือกชุมนุมในเวลาประมาณ 15.00 น.
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. โทรศัพท์ มือถือของนักเรียน
2. รหัสประจำตัวนักเรียน

  • ติดต่อ