กิจกรรมภายในโรงเรียน

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566” ณ หอประชุมเอื้องดอย โดยมีนางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ