กิจกรรมภายในโรงเรียน

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566
"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" 8 กิจกรรม

จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ วันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566
วันงาน คือ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

  • ติดต่อ