กิจกรรมภายในโรงเรียน

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์สังคมศึกษา" ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา
ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

มีกิจกรรมดังนี้ 

 กิจกรรมตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา

 ส่งตัวแทน ห้อง ละ 2 คน

รอบคัดเลือก
 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 238 (ห้องอาเซียน)
 ระดับชั้น ม.ต้น เวลา คาบที่ 4 (11.00 - 11.50 น.)
 รับดับชั้น ม.ปลาย เวลา คาบที่ 5 (11.50 - 12.50 น.)

รอบตัดสินชิงรางวัล
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง238 (ห้องอาเซียน)
ระดับชั้น ม.ต้น เวลา คาบที่ 4 (11.00 - 11.50 น.)
 รับดับชั้น ม.ปลาย เวลา คาบที่ 5 (11.50 - 12.50 น.)

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

ส่งตัวแทนห้องละ 2 คน = ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน
(กรณีห้องใดที่มีแค่ชายหรือหญิงเท่านั้น สามารถส่งเป็นเพศเดียวกันได้ ทั้ง 2 คน)

กำหนดวันประกวด

ระดับชั้น ม.ต้น วันพฤหัสบดี ที่ 24 ส.ค. 2566 เวลา คาบที่ 4 ณ ห้อง238(ห้องอาเซียน)
 ระดับชั้นม. ปลาย วันพุธ ที่ 23 ส.ค. 2566 เวลา คาบที่ 5 ณ ห้อง 238 (ห้องอาเซียน)

ลิ้งค์สมัครกิจกรรมตอบปัญหาวิชาสังคมและประกวดมารยาทไทย
https://forms.gle/yg3MG2Fjq9kFYEXk9


 กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

 ส่งเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน
สามารถรวมทีม คละห้อง คละระดับชั้น ได้

 กำหนดวันแข่งขัน
 วันศุกร์ ที่ 25 ส.ค. 2566 ณ หอประชุม

ลิ้งค์สมัครประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง https://forms.gle/qEh5tkja22snXYYN9

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

  • ติดต่อ