กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตอบคำถามหนังสือพระราชนิพนธ์ "ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน"

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2565
กิจกรรม ตอบคำถามหนังสือพระราชนิพนธ์ "ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน"
.
ประเภททีม (2คน)
แข่งขัน 2 ระด้บ ม.ต้นและ ม.ปลาย
ตอบคำถาม 2ชุด
ชุดที่1 =20 ข้อ
ชุดที่2 =20ข้อ
รวมเป็น 40 ข้อ โดยนักเรียนต้องทำให้ครบทั้ง 2ชุด
(สามารถเลือกทำชุดใดก่อนก็ได้ คนละวันเวลาได้ แต่ต้องร่วมทำแบบทดสอบเป็นทีม ทั้ง2คน)

เข้ามาตอบคำถามได้ที่ ห้องสมุดเท่านั้น ในเวลาใดก็ได้
นักเรียนที่ทำคะแนนผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร และของรางวัลจากห้องสมุด


#ห้องสมุดโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
#โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ