ข่าวประกาศ ว.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย​ 
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [PDF] >> ดาวน์โหลด

  • ติดต่อ