ข่าวประชาสัมพันธ์

WKSC News

รงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แ...

วันที่ 16 พ.ค. 2567

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระน...

วันที่ 14 พ.ค. 2567

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี...

วันที่ 13 พ.ค. 2567

ยินดีต้อนรับครูรัตติราช บุญมี สู่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วันที่ 13 พ.ค. 2567

งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้...

วันที่ 9 พ.ค. 2567

ประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก...

วันที่ 7 พ.ค. 2567

ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ องค...

วันที่ 2 พ.ค. 2567

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ...

วันที่ 30 เม.ย 2567

รับโล่รางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น

วันที่ 27 เม.ย 2567

ประกาศโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 22 เม.ย 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาค...

วันที่ 1 เม.ย 2567

วันที่ 30 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยา...

วันที่ 30 เม.ย 2567

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนภาษาจีนที่สอบผ่านการ...

วันที่ 29 มี.ค. 2567

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ล...

วันที่ 29 มี.ค. 2567

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ล...

วันที่ 29 มี.ค. 2567

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายนราพงษ์ แก่นจันทร์ ที่มีผลการทดสอบ...

วันที่ 29 มี.ค. 2567

  • ติดต่อ