ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย

วันที่ 29 ก.พ. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย​


วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวณัฎฐา​ จันสุวรรณกุล​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม​ มอบหมายให้นางวดีลดา​ เขียวพรม​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมนวรัตน์ อาคาร 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เพื่อจะได้นำสารานุกรมดังกล่าวใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ตรงตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อไป

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ