ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 1 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข " ประเภทผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ