ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 
วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอด (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 3 และ รอบ 4 โดยมีนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ และนางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม (หัวหน้าสนามสอบ) พร้อมด้วย คณะกรรมการ ให้การต้อนรับและพาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ