ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมปีการศึกษา 2567

วันที่ 6 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมปีการศึกษา 2567

กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมปีการศึกษา 2567
รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567
สอบ
วันที่ 23 มีนาคม 2567
ประกาศผล
27 มีนาคม 2567
มอบตัวรายงานตัว
30 มีนาคม 2567

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ