ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอขอบคุณนายเหรียญชัย อ้วนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงที่สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมบุคลากร ทำความสะอาดลานกิจกรรมหน้าเสาธง​ หอประชุมเอื้องดอย​ และบริเวณรอบโรงเรียน​ เพื่อใช้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน

วันที่ 8 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอขอบคุณนายเหรียญชัย อ้วนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงที่สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมบุคลากร ทำความสะอาดลานกิจกรรมหน้าเสาธง​ หอประชุมเอื้องดอย​ และบริเวณรอบโรงเรียน​ เพื่อใช้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอขอบคุณนายเหรียญชัย อ้วนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงที่สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมบุคลากร ทำความสะอาดลานกิจกรรมหน้าเสาธง​ หอประชุมเอื้องดอย​ และบริเวณรอบโรงเรียน​ เพื่อใช้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ