ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม​ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา-สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง​ โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ วังใจชิด​ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า​ จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบ

วันที่ 8 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม​ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา-สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง​ โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ วังใจชิด​ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า​ จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม​ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา-สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง​ โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ วังใจชิด​ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า​ จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนในครั้งนี้
www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ