ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางวดีลดา เขียวพรม และนายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางวดีลดา เขียวพรม และนายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางวดีลดา เขียวพรม และนายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเอื้องดอย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ