ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มีนาคม 2567 โรงเรียนวียงแหงวิทยาคมดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเอื้องผาเวียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 23 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
วันที่ 23 มีนาคม 2567 โรงเรียนวียงแหงวิทยาคมดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเอื้องผาเวียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 23 มีนาคม 2567 โรงเรียนวียงแหงวิทยาคมดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเอื้องผาเวียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ