ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26-27 มีนาคม 2567 นางาสวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหาร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผาเวียง

วันที่ 26 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
วันที่ 26-27 มีนาคม 2567 นางาสวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหาร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผาเวียง

วันที่ 26-27 มีนาคม 2567 นางาสวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหาร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผาเวียง

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ