ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม แจ้งแผนผังการรับมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

วันที่ 28 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม แจ้งแผนผังการรับมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม แจ้งแผนผังการรับมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ