ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยนายปรัชญา ธิมา หัวหน้างานกิจการนักเรียน และนางสาววัลลภา เมืองฤทธิ์ ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมพิธี

วันที่ 28 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยนายปรัชญา ธิมา หัวหน้างานกิจการนักเรียน และนางสาววัลลภา เมืองฤทธิ์ ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมพิธี
  • ติดต่อ