ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยนายปรัชญา ธิมา หัวหน้างานกิจการนักเรียน และนางสาววัลลภา เมืองฤทธิ์ ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมพิธี

วันที่ 28 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยนายปรัชญา ธิมา หัวหน้างานกิจการนักเรียน และนางสาววัลลภา เมืองฤทธิ์ ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมพิธี

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยนายปรัชญา ธิมา หัวหน้างานกิจการนักเรียน และนางสาววัลลภา เมืองฤทธิ์ ครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กัญชา กระท่อม ร่วมกับโรงเรียนไชยปราการ โดยได้รับเกียรติจากนายศรันย์ วรรณรัตน์ ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานเปิดพิธี และนางสุพิมพ์ ค้าขาย หัวหน้าจุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กัญชา กระท่อม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ