ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์ ปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

วันที่ 28 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์ ปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์ ปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ