ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางวดีลดา เขียวพรม และนายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ ระหว่าง

วันที่ 29 เม.ย 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางวดีลดา เขียวพรม และนายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ ระหว่าง

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางวดีลดา เขียวพรม และนายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ